Yıllık Rapor

 

 

Yıllık Ana Rapor; takip eden yıl ilk ay sonunda on binlerce sistematik kaydın beslediği kalıplanmaları nakletmektedir. Raporlanan yılın siyasi istikrar bakımından her bir alt sektörde ve konsolide halde siyasi karakteri ortaya konulmaktadır.

Aylık ve yıllık raporlamalarda serbest değerlendirme bölümleri bulunmakta, yıllık ana raporlamalarda iki yılda bir küresel yönetişim ve siyasi denklemin Türkiye etkileşimi ayrıca nakledilmektedir.