Risk İzlekleri

 
 
 
Günümüzde siyasi ve ekonomik istikrarsızlıklar hacim kazanmıştır. Siyasi ve ekonomik istikrarsızlıklar geleceğe ilişkin beklenti oluşturmayı zorlaştırmıştır. Olumsuz etkilenen istikrarsızlık faktörlerinin birbiri ile etkileşimini değerlendirmek, sağlam yöntemlere yapıya sahiplikle zamanında değerlendirme yapabilmekle mümkündür. Sağlıklı kararlar üretmek için risklerin doğru yöntemlerle ölçülebilir ve karşılaştırılabilir olması gerekmektedir.
 
Firmamız; 1996’dan bu yana Türkiye için, 2006’dan itibaren Rusya ve İran’da siyasi istikrar indeksi (Sİİ) üretmektedir. Üretimlerimiz; akademik denetimden geçmekte, 2007’den bu yana sözleşmeli indeks kullanıcılarıyla paylaşılmaktadır. Sİİ yalnızca sözleşmeli kullanıcılarla paylaşıldığı için kamuoyuna açıklanmamaktadır.
 
Sİİ; ekonomik istikrar faktörlerinden dış politik aktörlerle ilişkilere, siyasi şiddetten kurumlar arası ilişkilere, hükümet kurulum ve işleyişinden parlamento desteği ve bunun yapısına, bürokratik kapasitesinin tam kullanımından temel meşruiyete uyum ve yönetişime dek alt indekslerden oluşmaktadır. Günlük yayımlanan konsolide indeks ve alt indeksler, hesaplamaları oluşturan özet gelişmelerle birlikte kullanıcılara aktarılmaktadır.
 
Aylık ve yıllık raporlamalarda vakıa serilerinin değerlendirmeleri nakledilmekte, indeksleri etkileyen olumlu ve olumsuz gelişmeler açıklıkla ortaya konulmaktadır. Firmamız; ekonomik, politik ve jeo-politik risklerle ilgili olağanüstü gelişmeleri ara raporlar biçiminde sunmaktadır. Bu raporlara ek olarak medya-iktidar ilişkileri, bakanlık performansları düzenli yayımlanmaktadır. Talep edildiğinde kullanıcıya; bölge ülkeleri ya da sektörlerdeki gelişmeler, mevzuattaki değişiklikler “özel rapor” veya değerlendirmelerle nakledilmektedir.
 
Sİİ ve bağlı raporlamaları sayesinde iş yoğunluğu nedeniyle bölge ülkelerinde ekonomik ve jeo-politik gelişmeleri takipte zorlananlara profesyonel hizmet sağlanmaktadır. Mevzuattaki değişiklerden sektörel gelişmelere, sınır içi ve dışındaki şiddet ve diğer hareketlenmelere, seçim değerlendirmelerinden parlamento içi hareketliliğe, dış politik ilişkilere dek geniş bilgilendirme sunan rapor ve yayınlarımız reel sektörden finans kesimine; siyasi partilerden kamu kurumlarına geniş perspektif sunmaktadır.
 
Günümüz işlenmiş-nitelikli bilgi çağı. Profesyonel kadroların siyasi istikrarsızlıkları önceden görebilmesi, ederini tayin edip önlemlerini alması kaçınılmazdır.
 
Firmamız enformasyon çağına uygun ürünlerini diğer çalışmalardaki gibi gecikmeli ve farklılaştırarak değil günlük ve tek tip olarak eşanlı sunmaktadır. Profesyonel davranıp mesleki objektiviteyi koruyarak öngörü sahibi olmak, siyasi riskleri tarihi ve karşılaştırmalı halleriyle sıralanmış ölçümlenmiş olarak görmek istiyorsanız firmamızla temas kurup indeks ve bağlı raporlamalarıyla tanışmalısınız

Sunumlar / Dökümanlar