Maraş Jeo-Politiğinden Eko-Politiğine Geçiş

"KRY nasıl ucuna zayıf ihtimalli olsa da kazanç iliştirerek Batı aktörlerini devreye aldıysa Türkiye, ucuna somut kazanç ekleyerek Kıbrıs meselesinin hakça hallinde mevzii edinmelidir."


Sunumlar / Dökümanlar