İş Performansını Artırmak İçin Sİİ Nerede ve Nasıl Kullanılır?

 

 

Siyasi risk ölçme, alma, yönetme, optimize etme, değişim ve değerlemesini güncelleme, ekonomik değerleri siyasi risk karşısında koruma ve geliştirme bakımından Sİİ kapsamındaki çalışmalar vazgeçilmezdir. Sİİ mali piyasalar bakımından esasen iki tür hedefe göre farklılaştırılmış olarak kullanılabilir:

İlki; zaman bakımından mali piyasa aktörünün konumunu tayin edebilmektir. Buna göre nasıl ekonomik konjonktürün genişleme-daralma dalgasında olunduğu ekonomik parametrelerle takip edilebilmekteyse siyasi iktidarın da ekonomik dalgaya nazaran konumu makul-akılcı-isabetli olarak tayin edilebilir. Bu tayinin ekonomik değeri mali piyasa aktörleri bakımından kritiktir. Ekonomik dalgalanmanın şiddeti-süresi-etkisi bakımından siyasi iktidarın konumu kritiktir.

İkincisi; mali piyasa aktörünün kıymet bakımından pozisyon dağılımını ve bunların zamanlamasını etkileyen yönüyle siyasi istikrarın “bileşeninin” bilinmesidir. Bu sebeple Sİİ kapsamında alt sektörler de yayımlanmakta/sunulmaktadır. Siyasi istikrarın nispi sabit değişkenler (Parlamento Destek ve Yapısı ile Temel Meşruiyet Normları gibi)  bakımından “kararlı değişimleri” bu bakımdan kritiktir. Öte yandan siyasi istikrarın nispi değişken alt sektörleri bakımından meydana gelen “kararsız değişimleri” ilkiyle bir ve aynı değerde değildir. Siyasi istikrar değişmekte ancak anlamı farklıdır. Bu husus mali piyasa aktörü nezdinde uzun-kısa dönem stratejik karar bakımından kritiktir.