İran Günlük Bülten

Türkiye Sİİ yanında, 21 Mart 2010’dan itibaren İran Siyasi İstikrar İndeksi (İran-Sİİ) ölçüm çalışmalarına başlanmıştır. Her biri dörder yıllık periyordlardan "seyreltilmiş veri ile çalışma", "gerçek zamanlı çalışma",  "model" ve "ürün" çalışmaları akabinde resmi olarak yayınlanmaya başlanacaktır. Hâlen test aşamasındadır. Ekte yer alan 2014 yılına ait bir bültendir.


Sunumlar / Dökümanlar