Haziran 2015

Özet ve Değerlendirme

 

Haziran’da Sİİ düşmüştür; ....den .....ye. Düşüşün başlıca sebebi halkın siyaset kurumuna tanıdığı genel kredide azalmadır. Seçimlerle halk, siyaset kurumunun kapsamlı karar üretim yeteneğini kısıtlamıştır.

Temel Meşruiyet ve yönetim Normlarının Kararlılığı” alt sektör indeksi yükselmiştir. Başkanlık rejim riskinin “seçmence” ötelenmesi başlıca olumlu gelişmedendir. G. Doğuda Kara Kuvvetleri devrede, olumlu izlemededir. “Balyoz” yargılamasında temyize giden savcı, TSK’nın kurumsal düzeyde darbeci olmadığını tekrarlamıştır.

“Parlamento Desteği ve Yapısı” alt sektör indeksi düşmüştür. Başlıca sebebi tek başına Hükümet üretme yeteneğinin yitirilmesidir. Koalisyon Hükümeti üretilemezse ve     61.-62. Hükümet kirlilikleri sterilize edilemezse alt sektör indeksi ciddi düşecektir.

Hükümet Kurulum ve İşleyiş” alt sektör indeksi düşmüştür. 62. Hükümet siyasi desteğini ciddi azaltmış, 63. Hükümetin tek parti şeklinde teşkili mümkün olmamıştır.

“Siyasa Uygulama ve Yönetişim” alt sektör indeksi düşmüştür. Başlıca sebebi iktidar yerinin siyasi destek kaybetmesidir.

“Kurumlarla İlişkiler” alt sektör indeksi düşmüştür. Başlıca sebebi,   Cumhurbaşkanı-Kabine etkileşiminin ciddi bozulmasıdır. Cumhurbaşkanı Kabine teşkilini kendisi belirlemek istemekte, Kabine reddetmektedir. Cumhurbaşkanı, başkanlık rejiminin milletçe reddini kabullenmemektedir.

“Dış Politik Aktörlerle İlişkiler” alt sektör indeksi yükselmiştir. Başlıca sebepleri; İsrail ile ilişkileri düzeltme gayreti, ABD’nin Rusya karşısında Kırım ve Ukrayna direncini sertleştirmesidir. ABD Türkiye’den, TC’nin beka faktörlerini gözeten ve koruyan taleplerde bulunmakta, politik düzeltme istemektedir. Rusya-Putin’in Türkiye karşısında tarihî ölçüde ağır demeci kaydedilmiştir.

“Bürokratik Kapasite ve Tam Kullanımı” alt sektör indeksi düşmüştür. Başlıca sebebi yargıda aşırı eşitsiz işleyiş, bürokraside siyasi eksenleşmedir.

“Siyasi Şiddet” alt sektör indeksi yükselmiştir. Başlıca sebebi ölüm-ölüm riskli PKK eylemsizliğidir. PKK’nın sınır dışında siyasi kazanımına rağmen insan ve kaynak yitimleri olumlu izlemededir. HDP ve Kürt siviller çok sayıda ağır saldırıya uğramış, sağduyusunu muhafaza etmiş, olumlu izlenmiştir.

“Ekonomik İstikrar Faktörleri” alt sektör indeksi sert ölçüde düşmüştür. Başlıca sebebi döviz üretiminde artan güçlük, MB başta olmak üzere kamuda döviz rezerv kayıplarıdır. Enerjide dış etkileşimde fiyat bakımından bozulma ivme kazanmıştır.

Haziran’da siyasi istikrar düşmüştür. Seçimlerle, siyaset kurumunun bir bütün halinde karar üretme ve kapsamlı-derinlikli değişim gerçekleştirme kapasiteleri, içeride dışarıda daraltılmıştır. Halk, siyaset kurumundan daha mütevazı hedef ve söylem, daha temiz ve sade işleyiş beklemektedir. Tek parti iktidarına rağmen karmaşık siyasi süreçler, halktan alınan yetkilerin manipülasyonuna yol açmakta, halk bundan rahatsızdır. Halkın siyaset kurumunca daha düşük karar üretim kapasitesi, sadelik ve netlik için çözümü, koalisyondur. Netleşmeyen, açıkta bırakılan, kaideli devlet düzen isteğinin derecesidir.