Aylık Rapor 2015

 

Takip eden ayın ilk yedi günü içinde yayınlanır. Dokuz alt sektörde temel parametreleri etkileyen vakıa serileri olumlu / olumsuz şeklinde nakledilmekte, değerlendirmelerle ederleri netleştirilmektedir