Aralık 2014

Özet ve Değerlendirme

 

Aralık’ta Sİİ düşmüştür; ...’den ...’e. Düşüşü sınırlayan alt sektörlerin siyasi istikrarı güvenilir biçimde destekleme kapasiteleri azalmaktadır. Ekonomideki düzelme performatif kabul edilemediği gibi siyasi istikrarı tetikleyecek potansiyelde değildir.

Temel Meşruiyet ve Yönetim Normlarının Kararlılığı” alt sektör indeksi düşmüştür. Başlıca sebebi Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın söylem/karar şeklinde tutumudur. Cumhurbaşkanı, demokratik-hukuk devletini ihlal ettiği gibi yönetilebilirliği de tahribe yönelmektedir.      HDP-Demirtaş, AB temaslarında açıklamalarıyla, barış tesis edilse istedikleri idari ve siyasi düzen kurulsa dahi hiçbir zaman silah bırakmayacaklarını açıklamış, MİT’in işin bilincinde olduğunu eklemiştir.

Parlamento Desteği ve Yapısı” alt sektör indeksi yükselmiştir. Başlıca sebepleri, pürüzsüz bütçe süreci ve Hükümet’in Cumhurbaşkanı başkanlığında toplantıya direnmesidir.

Hükümet Kurulum ve İşleyiş” alt sektör indeksi yükselmiştir. Başlıca sebepleri;  küresel enerji piyasasında fiyat / güzergâh gelişmeleri Kabine elini muazzam güçlendirici, uzun dönem tedarik / fiyatlama baskılarını azaltıcıdır. Kabine, kömürden elektrik üretiminde ısrarcı, olumlu izlemededir. Şehir hastanelerine yurt dışı kredi teminleri son derece olumludur.   Generallerin kıta görev süre düzenlemesi Kabine etkinliğini objektivite içinde destekleyicidir.

Siyasa Uygulama ve Yönetişim” alt sektör indeksi düşmüştür. Başlıca sebebi siyasi iktidar iddialı söylemlerinin terk edilmeleri, aksi yönde evirilmeleri, tutarsızlaştırılmalarıdır. Tehdit, hakaret, kandırma maksatlı söylem ve kararlar devam etmiştir.

Kurumlarla İlişkiler” alt sektör indeksi düşmüştür. Alt sektör parametreleri ciddi hareketlenme işaretleri üretmektedir. Cumhurbaşkanı-Kabine, Yüksek Yargı-Kabine, YAB-Kabine arası ilişkilerde stres artmıştır. Askeri bürokrasinin İstanbul’da süren yargılamalara güvenmediği belirtilmelidir.

Dış Politik Aktörlerle İlişkiler” alt sektör indeksi yükselmiştir. Başlıca sebebi Rusya ve yer yer denetimsiz “yakın” tutumudur.

Bürokratik Kapasite ve Tam Kullanımı” alt sektör indeksi yükselmiştir. Başlıca sebepleri, askeri bürokrasinin diplomatik etkinliği, “Ergenekon” hâkim-savcılarının hukuki süzgeçten geçirilmeleri, şehir hastane inşalarının finansman bulabilmeleridir.

Siyasi Şiddet” alt sektör indeksi yükselmiştir. Başlıca sebebi PKK teslim alma, yakalama ve IŞİD tarafından bertaraf edilen PKK’lılardır.  Cephane ve silah yakalamalar dikkat çekmiştir. Cizre olayları alt sektör indeksini baskılamıştır.

Ekonomik İstikrar Faktörleri” alt sektör indeksi yükselmiştir. Başlıca sebebi TÜFE düşüşüdür. Düşen petrol fiyatları ve içeride akaryakıt pompa fiyatlarına yansıtılmasıdır.  Rusya’nın enerji hamlesi, Türk ekonomisinde en ciddi sıkıntıdan olan enerji tedariklerini kolaylaştırıcı, ucuzlatıcı, somutlaşması beklenecektir.

Aralık’ta Sİİ düşmüştür. Siyasi iktidar, MİT-Öcalan çözüm süreci ve makro ekonomik çerçevede politik düzeltme gereklerini yerine getirmemektedir. Hayat ve somut saha politik düzeltme için iktidara belli diktelerde bulunmakta, iktidar bunları değil eski ittifakları dâhil hasımlaştırdıklarını görmekte, dikteleri reddetmektedir.