2015 Özet Genel Değerlendirme

2015 Özet Genel Değerlendirme

 

Demokrasi; burada ve şimdiden, derhal demokrasiden uzaklaştırılamaz. Karşıtıyla birarada yaşam gereği, ötelenemez. Bütünün bir yarısı diğer yarısına onurlu hayat hakkı tanımadığında, medenilik vasfı karşılıklı, bütünün tamamında yitirilir.

Ülke ötelenmiş, sivil toplum esaret altında, dış etkileşim umarsızlıktan tehditkâr konuma geçmiş, küresel ortam sarsıntılı ve öfkeli, yönetim işlevsizdir. 2014’te Siyaset kurumunun kirliliği, 2015’teyse uyguladığı machtpolitik - kuvvet politikasına rağmen işlevsizliği netlik kazanmıştır.

2014’te Halkın tercihi demokrasi değil yönetimlilik, hukuk değil icraattı. 2015’te Siyasi çoğunluk üreten halkın tercihi, demokrasi ve hukukun askıya alınmasını umursamaksızın, kötü yönetime daha geniş kredi vermesidir. Halkın tercihi yönetimlilikten yana, her ne pahasına olursa olsun, denetimsiz ve frensiz yönetimliliktir.

Siyasi istikrar yitiktir. Genellikle olduğu gibi yiten siyasi istikrar ardından siyasi düzen baskı altındadır. İktidarın düzenli-önceden ihdas edilmiş belli kurallarla el değiştirmesi, sadece iç bozulmayla muhatap değil, dış müdahaleye açıklık da kazanmıştır.

Millet, 2015’e dek, bahis artırarak kendi kaderiyle siyasi kumar oynamıştır. Milletlerin kendi bekalarını kırıma uğratmaları, ülke coğrafyasına ve sınırlarına yayılı maddi gücünü, zamana yayılı kurumlarını tahrip etmeleri, en hafifinden, siyasi talihsizliktendir. 2015’te Gelinen aşama, siyasi kumar bedelinin sadece muhaliflere değil toplum bütününe dönükleşmesidir. 

Milletin kendi kaderinin kendince tayini; şahısların, hırslarının ve bilgisizliğinin eline geçmiş, yabancıların zorla müdahalesine açıklık kazanmıştır. 

Veriler

 

2015’de ekonomik alanda yaklaşık 3.050, genel defterdeyse 18.505 kayıt mevcuttur. Yıl içi yapılan kaydın incelenen toplam verilere oranı  % 2 altındadır. 2015’te analize tabi tutulmuş toplam veri sayısı 1.100.0000 civarındadır.