2014 Özet Genel Değerlendirme

Burada ve şimdi, derhal demokrasi, vazgeçilmezdir. Derhal demokrasiden vazgeçilmez ancak bu, demokrasinin karşıtıyla birarada yaşama gereğini bertaraf etmez. Aksi halde demokrasi, benzetmeyle, hava dirençsiz-boşlukta uçmaya çalışan, navigasyona ihtiyacı olmayan, tecrübeye kör kuş olurdu. Demokrasi, karşıtlarının üreme neden ve biçimlerini kullanmaksızın kendini güncelleyip güçlendirmez. Demokrasi, benzetmeyle, sert rüzgârlarla mücadele edebilen, boşlukta değil direnç göstererek, sürekli değişen hava şartlarında uçan yırtıcı kuştur. Karşıtıyla biraradalık, demokrasinin tecrübîliğini pekiştirir, keşfedilebilir, öğrenilebilir, her nesilce hatırlanabilir olma zeminidir.

Türkiye’de demokrasi karşıtlığında problem, sadece iktidardan kaynaklanmamaktadır. Problem; demokrasi karşıtı iktidarın kullandığı tekniklerin, dayandığı temellerin kuvvet politikasıyla (macht politik) sınırlı olmamasıdır. İktidarın dayandığı toplumsal ve ekonomik fay hatları, yaslandığı finansal işleyiş, problem ortaya konulurken etkinlik kazanamamaktadır. İktidarın demokrasi karşıtlığının tekniği, demokrasi etiğiyle giderilemez. Bu tekniklerin aydınlatılması, bunun, olağan siyasi dizgece yürütülmesi, sivil toplumca tamamlanma ve aşılması gerekmektedir. Demokrasi için sadece iktidara bakılırsa ortada sahici tecrübe ve gerçekten onarım niyeti yok demektir.

Sivil toplumsa mevcut halde onarıma değil derhal yönetime odaklanmıştır. Yönetilebilirlik, hele varsa acil yönetilebilirlik, demokrasiyi ikame edici olabilir. Toplumlar, yeri-zamanı gelir, demokrasiyle yönetilebilirlik arasında sıkıştırılabilir. Demokratik prensipler gereği yönetilenlerce yönetenlere tanınan kredi benzeri, sivil toplum için geçerlidir. Sivil toplumda yönetilebilirliğin tercih edilmesi, sivil topluma tanınması gereken demokratik kredinin aktifleşmesidir. Kredi aktifleşmişse; süre ve maliyetler otomatikman çalışmıştır.

Millet hayatında ayakta kalmanın belirleyeni tarihî bilinçliliktir. Tarihî bilinçlilik, eleştirel olduğu kadar tecrübîdir. Millet siyasi hayatında nihai temellendirme, ancak, kendi tecrübesiyle gerçekleştiğinde sağlam-kuvvetli hale gelebilir. Milletin haldeki görünümü halk, tarihi tecrübesini bizatihi teşkil ettirmelidir. Halk; demokrasi yerine yönetilebilirliği, 2014’teki gibi şartsız ve alelacele tercih ettiğinde, süre ve maliyetleri de çalıştırır. Güncel ve etkin diye önüne getirileni olduğu gibi kabullenmek, siyasi istikrarın halk tarafından kırımıdır. 

Veriler

2014’de ekonomik alanda yaklaşık 3.150, genel defterdeyse 23.636 kayıt mevcuttur. Yıl içi yapılan kaydın incelenen toplam verilere oranı  % 2 altındadır. 2014’de analize tabi tutulmuş toplam veri sayısı 1.250.000 üstündedir.