2011 Özet Genel Değerlendirme

2011’de; halkın sağduyu-siyasi kredisiyle Anayasal-Kurumsal mimariyi değiştirerek tesis ettiği yeni dengenin işlevselliği test edilmiştir. Anayasal-Kurumsal mimari; kritik mekanizmalarına dokunulmaksızın, ikincil unsuruyla test edilmiş, ilk işaretler olumsuzdur. Cumhurbaşkanı'nı halk tarafından doğrudan seçmenin test ve yükü ötelenmiş, (Yüksek Yargı) YY’nin siyasi iktidarı denetleme-dengeleme yetenek ıskatının siyasi maliyetleri görünürlük kazanmamıştır.

Parlamento ve Hükümet artan yetki parametrelerinin, genel olarak yargının değiştirilen statüsünün ilk etkileri, siyasi sistem üstünde, talep-katılma kanalları yönünden baskıyı hafifletmemiş, karşılanma biçimlerini esaslı değiştirmiştir. Siyasi sistem; temel sorunlarını alelade yargı üstünden çözüme yönelmiş, bu yolla, kurumsal kapasitesini daraltarak tahrip etmiştir.

Alelade yargıya binen yükler; Meclis'in teşkilinden işleyişine dek müdahaleye, halkoyuyla kabul edilmiş Anayasa'nın yeni ruh-kaideleşmelerine aykırılıklara sebep olmuştur. Parlamentoya ceza yeni siyasetinin dikte edilmesinden yeni Anayasa sürecinde teşkil edilecek mutabakat zeminini baskılamaya dek alelade yargı kararlaştırmaları ortadadır. Başbakan, kurumsal yeni tedbirlere yönelmiş, durum netleşmemiştir. 

2011’de Türk siyasi sistemi; dış politikası, bölgesel politik etkinlikleri, (Yüksek Askeri Bürokrasi) YAB üstünde sivil kontrol yeteneğinin bölgesel ölçek kullanımı bakımlarından sınırlanmıştır. Küresel ortam, Türk siyasetine artan ilgisi ve etkinliğine karşın, dış politikada somut dönüşüm üreten baskı, iç siyaseti dönüştürme bakımından ileri götürülmemiştir. ABD, TSK ile ilişkisini teknikleştirip steril kılmış, siyasi ajandasında, bu hususta tercihini öne çekmiş görünmektedir.

Küresel ortamın Türk siyasi sistemine tanıdığı siyasi krediler, en az aynı ölçüde, içeride de tanınmalıdır. Çoğu siyasi sistem, hacimli değişimi kısa süreye sıkıştıran, mutabakat aranmayan çoğu zeminsiz iddiaları bu derece etkinleştirmeyi sabırla karşılamazdı. Esasen, demokratik çoğulculuk olarak özetlenen nitelik, hiçbir kurum ya da aktörün tekleştirici-dışlayıcı nitelikte kapsamlı savlarının etkinleşmesine, açık etkileri öngörülemez haldeyken izin vermez, en azından zamana yayardı.

Türk siyasi sistemini meşruiyet bakımından daha güçlü kılan, yaşanan değişimin niteliksiz hatta giderek olumsuzluğunun netlik kazanmasına rağmen değişime tanınan kredinin muhafazasıdır. Türk siyasi sistemini daha demokratik kılan, siyasi iktidarın hedef ve uygulamaları değil, açık olumsuz nitelikte gelişmelere eşanlı gösterilen demokratik sabırdır. Sivil demokratik teoloji, eylemliliğiyle değil sükûtuyla devrededir.

2011’de Siyasi istikrar düşmüştür. Düşüş başat sebebi; siyasi karar mimarilerinin bağımsızlıklarını ortaya koyamaması, yetkili-sorumlu siyasi iktidar, temsiliyetiyle dayandığı siyasi destek dizgesinin bozulmasıdır. Milli irade-temsil dizgesinde bozucu etken, siyasi sorun-siyasi çözüm meşru mimarisinin, siyasi sorun-hukuki çözüm gayri-meşru dizgesi altında alelade yargı yerlerince işlevsizleştirilmesidir.

Veriler

2011’de ekonomik alanda yaklaşık 3.200, genel defterdeyse 26.723 kayıt mevcuttur. Yıl içi yapılan kaydın incelenen toplam verilere oranı  % 2 altındadır. 2011’de analize tabi tutulmuş toplam veri sayısı 1.450.000 üstündedir. İran ve Rusya’nın verileri ayrımlanmış, analiz ve grafikleri farklılaştırılmış haldedir.